کد های خطای پکیج تاچی

کد های خطای پکیج تاچی

پکیج تاچی ساخت کشور چین است که هم اکنون بین ایران و چین تولید می شود.

در ادامه این مطلب گرما سیستم شما را با کد های خطای سه مدل از پکیج تاچی آشنا خواهیم کرد.

ارور پکیج تاچی نوع A

کد ارور E1

وجود نقص در احتراق

وارد نشدن گاز به دستگاه

وجود نقص در اتصال سیم برق و شیر گاز

بیش از حد زیاد بودن یا کم بودن فشار گاز

قطع بودن مدار الکترود جرقه زن و یا شیر گاز در قسمت برد

شکسته بودن الکترود جرقه زن

کثیف بودن شیر گاز sit845 و قطع بودن مدار خروجی گاز

کد ارور E2

اختلال به دلیل بیش از حد گرم شدن

شیر سیستم گرمایشی بسته است

قطع بودن اتصال برد یا سیم فیوز حد

کار نکردن پمپ

گرفتگی مدار رفت و برگشت

بازماندگی و کثیفی مدار بای پاس

کد ارور E3

وجود اختلال در تهویه

مسدود بودن لوله تخلیه هوا (venting)

دکمه خروجی (lee way) شکسته یاشد

شکستگی پروانه (fan)

قطعی اتصال برد مدار یا سیم مدار

درگیر بودن پروانه یا فن با اشیا خارجی

گرفتگی مسیر دودکش درون دیوار

کد ارور  E4

اختلال به دلیل کم بودن آب

شکسته بودن دکمه فشار آب

وجود عیب و ابراد در پمپ دستگاه

قطع بودن اتصال برد یا سیم مدار

کم بودن بیش از حد فشار آب

کد ارور E6

اختلال در سنسور دمای آب گرم G12

شکستگی یا ایراد داشتن حسگر (NTC)

قطع بودن اتصال سیم برد یا سیم مدار

کد ارور E7

وجود ایراد در سنسور دمای گرمایشی G18

شکسته بودن یا معیوب بودن حسگر (NTC) حالت گرمایش

قطعی سیم مدار یا اتصال برد

اشکال: سر و صدا

ایجاد صدا توسط شعله و ثابت نبودن فشار گاز

صدای پروانه (Fan)

صدای پمپ

وجود هوا در داخل لوله

اشکال: خارج نشدن آب گرم از شیر

مسدود بودن لوله آب گرم، یا اینکه به طور کلی آب گرمی در آن وجود نداشته باشد

گرفتگی شیلنگ ورودی آب سرد یا خروجی آب گرم

گرفتگی صافی آب سرد ورودی

اشکال: گرم نشدن خانه

مسدود بودن سیستم ورود

مسدود بودن شیر سیستم گرمایشی

وجود هوا در لوله آب

بیش از حد بودن مقاومت سیستم (هد پمپ کافی نباشد)

کافی نبودن تعداد رادیاتور ها

فهرست ارور پکیج تاچی نوع B

کد ارور E1

وجود اخلال و نقص در احتراق

عدم ورود گاز به دستگاه. شیر گاز کنترل کنید. فشار گاز بالا یا پایین است

خرابی یا در معرض حرارت نبودن میله یون حسگر

قطعی بودن کابل ارتباطی

کد ارور E2

نقص در تهویه

وصل نبودن کنتاکت در استارت اولیه فن توسط سوییچ فن

انسداد دودکش

خرابی پرشر سوییچ فن

خراب بودن فن (ولتاژ برق ضعیف باشد)

قطع بودنن کابل ارتباطی

کد ارور E3

وجود نقص در سنسور تهویه

قطع نشدن کنتاکت در لحظه پایان کارکرد فن توسط پرشر سوییچ فن

خراب بودن پرشر سوییچ فن

دفرمه شدن ونتوری داخل زانو به دلیل حرارت

قطع بودن کابل ارتباطی

کد ارور E4

به دلیل گرمای بیش از حد اختلال به وجود آید

بسته بودن شیر یا مدار رفت و برگشت رادیاتور ها

عیب داشتن یا سوختگی پمپ دستگاه یا شیر برق

خراب بودن فیوز حد

قطعی کابل ارتباطی

کد ارور E5

وجود اختلال در سنسور دمای ورودی

حسگر(NTC G14) خراب است( تک مبدله)

خراب بودن آی سی برد (دو مبدله)

کد ارور E6

اختلال در حسگر (NTC) دمای آب گرم بهداشتی G12

خراب بودن حسگر (NTC) دمای آب گرم

قطع بودن کابل ارتباطی

کد ارور E7

اختلال در حسگر (NTC) دمای مدار گرمایش G18

خراب بودن  حسگر (NTC) دمای مدار گرمایش و قطع بودن کابل ارتباطی

کد ارور E8

خراب بودن برد کنترل

کد ارور E9

دستگاه روشن می باشدد ولی خروجی داغ است

کار نکردن شیر برقی (گیربکس)

معیوب بودن پمپ آب (دو مبدله)

شکسته بودن یا گیر داشتن توربین (پروانه)

معیوب بودن فلوسنسور حسگر (جریان آب)

گرفته بودن لوله خروجی آب بهداشتی

گرفتگی مبدل حرارتی رسوب

کم بودن فشار آب ورودی

فهرست ارور پکیج تاچی نوع ECO

کد ارور E1

اختلال در تهویه

در لحظه اول استارت پروانه توسط پرشر سوییچ فن کنتاکت وصل نباشد

انسداد دودکش

خطای پرشر سوییچ دود

کد ارور E2

ایراد در سنسور گرمایشی

کد ارور E3

 وجود اخلال در سنسور آب گرم بهداشتی

کد ارور E4

 اختلال به دلیل داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش (فعال شدن دکمه حرارتی)

کد ارور E5

اخلال در مدار شیر گاز

کد ارور E6

 اخلال در احتراق

کد ارور E7

اختلال در شعله

کد ارور E8

اختلال در فشار گاز

کد ارور E9

ایجاد خلل به دلیل یخ زدگی

کد ارور EB

خلل به دلیل موجود بودن شعله پس از خاموش شدن

کد ارور EC

وجود خلل در برد الکتریکی

کد ارور EP

کم بودن فشار آب در مدار گرمایش