کد های خطای پکیج پلار

 

در مجموعه گرماسیستم، مقاله ای را برای بررسی کد های خطای پکیج پلار گردآوری کرده ایم و همچنین راه های رفع این خطا ها را ارائه داده ایم. در برخی اوقات با دانستن معنی این کد های خطا میتوان مشکل را حل نمود و گاهی نیز برای تعمیر نیاز به تعمیرکار پیدا خواهید کرد.

فهرست کد های خطای پکیج پلار

مدل: اوشن استار

E0

خطا در سنسور آب سرد ورودی.

E1

کم بودن فشار آب در مدارگرمایش – گیرپاژ کردن پمپ – اخلال و خرابی دیافگرم و یا میکرو سوییچ.

E2

شکل نگرفتن شعله و عدم تشخیص شعله

E3

وجود مشکل در NTC گرمایش.

E4

اشکال در ان تی سی مصرفی

E6

اخطار دودکش

E7

دمای حد مدار گردش بیش از حد بالا برود

EE

انتخاب غلط توسط میکروسوییچ های برد

مدل: لاکی استار

E0

اخلال در سنسور آب سرد ورودی.

E1

کم بودن فشار آب در مدار گرمایش – گیرپاژ کردن پمپ – خرابی دیافگرام یا میکروسوییچ

E2

تشکیل نشدن یا تشخیص شعله 

E3

وجود اخلال در ان تی سی گرمایش 

E4

اخلال در ان تی سی مصرفی

E6

اخطار دادن دودکش

E7

دمای بیش از حد مدار گرمایش

EE

انتخاب غلط میکروسوییچ های برد