کد های خطای پکیج ایساتیس

کد های خطای پکیج ایساتیس

شرکت ایساتیس در سال 1387 پایگذاری شد.

جهت آشنایی با کد های خطای پکیج ایساتیس و روش های رفع این خطا ها ، این مقاله را در گرما سیستم مطالعه کنید. در این مقاله کد های خطا همراه با شرح آن خطا نوشته شده است.

لیست کد های خطای پکیج ایساتیس

E1

این خطا زمانی ظاهر می شود که آب در داخل پکیج کاهش پیدا کرده باشد. برای رفع این ایراد باید مبدل ها را بررسی کنیم تا دچار رسوب گرفتگی نشده باشند. چک کنید تا رادیاتور ها و لوله ها نشتی نداشته باشند. در صورتی که هیچکدام مشکلی نداشتند احتمالا ایراد از پرشر سوییچ است و باید تعویض گردد.

E2

زمانی که این خطا نمایش داده می شود می توان به عدم تشخیص شعله پی برد. در ابتدا باید گاز ساختمان را چک کرد تا افت نداشته باشد. در مرحله بعدی جرقه زن را باید مورد بررسی قرار دهیم و در صورت مشکل باید آن را تعویض کنیم. همینطور باید یون تشخیص شعله مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلی نداشته باشد. در غیر این صورت احتمالا باید الکترود جرقه زن برد مورد بررسی قرار گیرد و تعویض شود.

E3

این خطا نمایانگر ایراد در ان تی سی آب گرم حرارتی بوده و با تعویض این قطعه مشکل بر طرف خواهد شد.

E4

این خطا نمایانگر بروز مشکل در ان تی سی آب گرم مصرفی می باشد و با تعویض این قطعه این مشکل حل خوهد شد.

E6

این خطا در زمان وجود مشکل در سنسور دود نمایش داده می شود. در این حالت پکیج به طور خودکار از کار می افتد و یا فن نیز خاموش خواهد شد. برای رفع این مشکل باید مسیر دودکش را برسی کرد تا دچار انسداد نباشد. در صورتی که مشکلی مشاهده نشد، احتمالا فن یا اتصالات آن دچار مشکل شده و باید تعویض گردند.

E7

این ارور به معنی افزایش بیش از حد دمای آب می باشد که یکی از عوامل آن گیرپاژ یا نیم سوز شدن پمپ می باشد که باید قبل از سوختن تعمیر شود. از دلایل دیگر آن نیز خرابی ترموستات حد بو ده که باید تعویض شود.

E8

در زمانی نمایش داده می شود که ارتباطات درون برد دچار مشکل شده باشد. با توجه به حساس بودن این موضوع باید با یک متخصص در میان بگذارید.

E10

در صورت گرمای بیش از حد دستگاه نمایش داده می شود. برای حل این مشکل باید ترموستات حد، تخلیه هوای مسیر، عملکرد پمپ و یا رله پمپ هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد تا مشکل حل شود.

E20

به معنی افزایش بیش از حد دما در گرمایش رفت می باشد دستگاه می باشد. برای رفع مشکل باید التدا سیستم هواگیری شود و مبدل ها رسوب گیری شود. در غیر این صورت باید سنسور ان تی سی تعویض شود.

E03

زمانی نمایش داده می شود که دمای آب گرم تغییر کند و برای رفع مشکل باید مطابق خطای E02 عمل کرد.

E05

با تمایش این خطا پی می بریم که آب در مدار رفت و برگشت افزایش یافته است. برای رفع این مشکل باید سیستم را هواگیری کرد و اگر باز هم مشکل حل نشد شیر چپر کن باید باز شود. اگر باز هم مشکل وجود داشت باید ان تی سی ها مورد بررسی قرار گیرد.

E06

زمانی بر روی صفحه  نمایش داده می شود که دمای آب برگشت افزایش یافته باشد. برای رفع خطا باید سیستم را هواگیری کرد و ان تی  سی ها را مورد بررسی قرار داد.

E10

زمانی نمایش داده می شود که که سنسور فشار دچار ایراد باشد. برای رفع اشکال باید کابل های سنسور را بررسی کرد و اگر ایرادی مشاهده نشد باید باید تعویض شود.

E11

زمانی نمایش داده می شود که فشار آب در مدار کم باشد. با باز کردن شیر فشار این مشکل حل خواهد شد.

E12

زمانی نمایش داده می شود که فشار آب زیاد باشد و با باز کردن شیر فشار این ارور از بین می رود.

E13

در صورت نمایش داده می شود که سنسور ان تی سی خراب شده باشد که برای رفع این مشکل باید سیم های رابط سنسور چک شود و اگر ایرادی نداشت سنسور را باید تعویض کرد.

E14

 در زمانی نمایش داده می شود که سنسور برگشت  گرمایش دچار ایراد شده باشد. برای رفع این ارور باید قطعه عوض شود.

E15

به معنی وجود مشکل در سنسور آب مصرفی می باشد و برای رفع اشکال باید طبق خطای E13 عمل کرد.

E21

به معنی بروز شکل در پی بی سی است که موجب خاموش شدن پکیج می گردد. برای رفع اشکال باید قطعه عوض شود.

E31

به معنی عدم شکل گرفتن شعله می باشد. برای رفع اشکال باید قطعات جرقه زن، شیر گاز، برد الکترونیکی و گاز مصرفی هر کدام به صورت جداگانه مرد بررسی قرار گیرند.

E32

به معنی پرش شعله می باشد که یا به علت نوسانات گازاست و یا به دلیل خرابی الکترود که باید تعویض شود.

E41

در صورت بروز مشکل در پرشر هوا این خطا نمایش داده می شود. بای پرشر سوییچ باز شود تا این خطا از بین برود.

E43

به دلیل تاخیر در بسته بودن پرشر سوییچ نمایش داده می شود. برای رفع اشکال باید پرشر سوییچ را مورد بررسی قرار داد و سپس فن چک شود.

E50

زمانی که اتصال کانکتور دچار مشکل شده باشد و باید اتصالات مورد بررسی قرار گیرند.

E60

با بروز مشکل در پمپ نمایش داده می شود که برای حل این مشکل باید تمام اتصالات پمپ مرد بررسی قرار بگیرند.

E61

به ایراد در پمپ پکیج مربوط می شود که باید پمپ تعمیر شود.

P02

به معنای افزایش بیش از حد معمول آب گرم گرمایش رفت دستگاه می باشد و باید طبق خطای E02 حل شود.

P03

به دلیل افزایش بیش از حد معمول آب گرم گرمایش برگشت نمایش داده می شود. برای رفع ایراد باید مطابق E02 عمل کرد.

P21

به معنای عدم تشکیل شعله می باشد و برای رفع اشکال باید مطابق E30 این خطا را از بین برد.

P23

 زمانیکه شعله در حین کار قطع شود این خطا نمایش داده می شود که برای رفع آن باید آن را تعویض کرد.