کد های خطای پکیج گلدیران

فهرست کد های خطای پکیج گلدیران

شرکت گلدیران نماینده مخصولات ال جی در ایران می باشد که توانست با استفاده از تکنولوژی اروپایی در ایران، محصولات با کیفیتی را تحویل مشتری دهد.

در وبسایت گرما سیستم کد های خطای پکیج گلدیران همراه با شرح خطای آن در توضیحات پایین قرار داده شده است.

کد خطا :    E1

شرح خطا: تشکیل نشدن شعله

کد خطا: E2

شرح خطا: حرارت بیش از (فعال شدن فیوز حد)

کد خطا:  E3

شرح خطا: مشکل در تهویه – پرشر فن

ک خطا: E4

شرح خطا: کمبود آب – افت فشار مدار گرمایش – در این حالت شیر گرمکن سیاه رنگ دستگاه بر خلاف عقربه ساعت چرخانده می شود و زمانی که درجه بار دستگاه بیت یک تا یک و نیم بار بیاید، شیر را باید ببندیم

کد خطا:  E6

شرح خطا: NTC  آب گرم مصرفی خراب می باشد

کد خطا: E7

شرح خطا: NTC گرمایش خراب می باشد

کد خطا: E9

شرح خطا: انجماد سیستم گرمایش