کد های خطای پکیج باکسی

فهرست کد های خطای پکیج باکسی

پکیج های باکسی ساخت کشور ایتالیا می باشند. کد های خطای این پکیج در دو مدل در گرما سیستم نمایش داده شده.

این شرکت مدعی تولید پکیجی با راندمان بالا و همچنین کم سر و صدا می باشد.

کد های خطای پکیج باکسی در مدل اکو 3 ecco 3

E01

تشخیص داده نشدن یا تشکیل نشدن شعله

E02

کلید حرارتی فعال شده است

E03

انسداد مسیر دودکش – فعال شدن ترموستات دود

E04

دریافت شدن سیگنال های غیر معمولی به برد کنترل پکیج

E05

انسداد دودکش پکیج – اخلال در پرشر سوییچ هوا

E06

انسداد مسیر دودکش یا نرسیدن هوا به پکیج

E08

بیش از پنج بار ریست شدن در یک ساعت

E10

فشار آب در مدار گرمایش افت کند – باز بودن پرشر سوییچ آب

E25

افت بیش از حد دما به دلیل گردش نداشتن آب

E35

عدم رسیدن آب به سنسور و کم بودن شعله اولیه

E43

در صورتی که در کمتر از نه دقیقه کد E38  اعلام شود

کد های خطای پکیج باکسی در مدل لونا

E01

قطعی گاز ورودی به  دستگاه

E02

کلید حرارتی فعال باشد

E03

پرشر سوییچ دود – انسداد دودکش

E05

سنسور گرمایش خراب است – انسدادمدار گرمایش – دما بیش از حد افزایش یابد

E10

باز بودن پرشر سوییچ آب – پکیج افت فشار بار داشته باشد

E11

ترموستات حد به صورت صحیح در سیستم های گرما عمل نکند

E25

دما بیش از حد افزایش یابد

E31

قطع ارتباط بین نمایشگر صفحه دیجیتال با سنسور دمای محیطی

E35

تشخیص داده  نشدن یا مشکل تشکیل شعله